Xơ dừa trồng cây

70.000

Xơ dừa trồng cây có thể thay thế cho đất tự nhiên hay không? Nếu có thì chúng mang đến những ưu điểm nổi bật nào mà đất chưa đáp ứng được?