Ship hàng tận nơi trong TP HCM.

Cây Bàng Singapore - chậu xi măng tròn 40x40 (cm)