Đất thịt trồng cây

50.000

Đất thịt trồng cây là loại đất như thế nào và được cấu tạo từ những thành phần gì? Nên dùng đất thịt để canh tác những loại cây nào?

Danh mục: