Cây Bàng Singapore

170.0001.700.000

Cây Bàng Singapore là một loại cây cảnh phổ biến tại nước ta hiện nay. Bàng Singapore là cây thân gỗ thuộc họ dâu tằm, cây có nguồn gốc từ các nước tây Phi được lại tạo tại Singapore nên mới có tên là bàng Singapore. Ở nước ta bàng Singapore còn có các tên gọi khác như là cây bàng vuông, hay là cây bàng nội thất, bàng lá to.